U daljem tekstu su definisani uslovi saradnje između kompanije Agencije ID PREVING 022 i korisnika usluga naše kompanije, posetioca web sajta i drugih koji žele da pristupe usluzi ili da je koriste.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja:

(“Uslovi”, “Uslovi korišćenja”) pre korišćenja sajta www.idpreving.rs (“Usluga”) kojim upravlja Agencija ID PREVING 022 (“mi”, “nas” ili “naše”).

Korišćenje usluga i pristup veb lokaciji

Pristupanjem i korišćenjem veb sajta www.idpreving.rs, ili koristećI bilo koju uslugu koju nudimo, pristajete na poštovanje I prihvatanje uslova korišćenja koji su opisani u nastavku. Ukoliko se ne slažete sa ovim odredbama I uslovima korišćenja, molimo vas da se suzdržite od korišćenja veb sajta naše kompanije ili naših usluga.

Opšte odredbe

Ovi Uslovi korišćenja su sastavni deo kompanije Agencije ID PREVING 022 i kao takvi predstavljaju ugovor između kompanije Agencije ID PREVING 022, registrovane u Republici Srbiji sa matičnim brojem: 65182173 i poreskim brojem PIB: 111087551, i korisnika naših usluga, posetioca sajta i svih onih koji žele da pristupe usluzi kompanije Agencije ID PREVING 022. Ovim ugovorom se utvrđuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sajta kompanije i naših usluga.

Prihvatanje ponude

Pre bilo kakvih radova i otpočinjanja projekta u vaše ime, potrebno je odobrenje za nastavak, odnosno da ste saglasni da se krene sa projektom. Ako ne, takvo odobrenje mora biti dato u pisanoj formi – putem e-maila. Nijedan projekat neće otpočeti dok ne dobijemo vase odobrenje.

Poverljive informacije

Agencija ID PREVING 022 ne želi preko svog veb sajta da dobija poverljive informacije, te da bi se one klasifikovale kao poverljive neophodno je potpisati ugovor o poverljivosti u kom će biti sve jasno definisano. Agencija ID PREVING 022 će svakoj osobi pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, prava na privatnost, imovinu i intelektualnu svojinu.

Korišćenje našeg sajta i odricanje odgovornosti

Ne postoji nikakva naplata za pristup sajtu, osim ukoliko postoji vaša obaveza da platite cenu komunikacione veze (interneta) koju ste koristili da biste posetili sajt. Pristupate veb sajtu na sopstvenu odgovornost. Naše usluge su namenjene isključivo punoletnim osobama. Vaš pristup sajtu može biti onemogućen, ograničen ili ukinut bilo kada ukoliko se primeti zloupotreba sajta sa vaše strane na bilo koji način. Ne možemo garantovati da će stranica biti prikazivana bez grešaka i da će data-centar uvek obezbediti raspoloživost iste. Sadržaj na veb sajtu se može promeniti bez prethodne najave.

Agencija ID PREVING 022 neće biti ni na koji način odgovorna za bilo kakvu netačnost ili grešku u vezi sa informacijama i materijalima koji su pronađeni i objavljeni. Neovlašćena upotreba veb sajta, narušavanje bezbednosti, zloupotreba pristupnih podataka može dovesti do potraživanja štete i-/ ili će biti krivično delo kažnjivo prema važećem krivičnom zakonu.

Autorska prava i intelektualna svojina

Nije dozvoljeno kopiranje i zloupotreba informacija na našem veb sajtu, kao ni materijala sa istog. Ne smete da reprodukujete ili distribuirate na bilo koji način informacije preuzete sa veb-sajta, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, grafiku, video, kod i-/ ili softver bez našeg prethodnog pisanog pristanka. Ukoliko postoji dugme za deljenje sadržaja, moguće je izričito na taj način deliti sadržaj.

Izmene uslova korišćenja I kontakt

Agencija ID PREVING 022 može izmeniti uslove korišćenja u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Za sva pitanja ili nedoumice kontaktirajte nas na e mail: office@idpreving.rs