Požar je proces nekontrolisanog gorenja koji može ugroziti ljudske živote, životnu sredinu i naneti materijalnu štetu.