Merenje otpora uzemljenja elektroinstalacije potrebno je izvršiti najmanje jednom godišnje dok se pregled i ispitivanje gasne ložišne instalacije radi periodično na svakih 6 meseci.