Pregled i ispitivanje protivpožarnih aparata i hidrantske mreže za gašenje požara radi se svakih 6 meseci od strane ovlašćenih pravnih lica.