Kao najčešći uzrok požara mogu se smatrati neispravne električne instalacije, električni uređaji kao i pregrevanje električnih potrošača.

Čest uzrok požara mogu bit i neispravne gasne instalacije.