Uprava za bezbednost i zdravlje na radu koju obrazuje Ministarstvo.