Osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad organizuje poslodavac preko lica za bezbednost i zdravlje na radu i drugih zaposlenih, a u skladu sa Programom osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad.

Za ove poslove svaki poslodovac može angažovati našu firmu koja je licencirana za navedene poslove.