Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu je jasno definisao u kojim oblastima poslodavac koji zapošljava do 20 zaposlenih može sam da obavlja poslove lica za bezbednost i zdravlje na radu.

S obzirom na važnost sistema bezbednosti i zdravlja na radu mi vam preporučujemo da za ove poslove angažujete našu firmu. Agencija ID PREVING 022 je tim mladih, stručnih i perspetivnih ljudi koji ove usluge pružaju firmama različitih delatnosti i uspešno sa sarađujem sa domaćim i inostranim poslodavcima.