Za izradu akta o proceni rizika u našoj firmi obučeni su i stručno osposobljeni inženjeri različitih tehničnih delatnosti koji na kvalitetan način sistemski pristupaju postupku procene rizika.

Poslodavac u određenim oblastima ukoliko ima do 20 zaposlenih može sam da izradi akt ali s obzirom na važnost ovog dokumenta mi vam preporučujemo da se obratite Agenciji ID PREVING 022 koja će brzo i profesionalno odgovoriti na svaki vaš zahtev.