Redovna kontrola ispravnosti električne i gasne instalacije od strane ovlašćenih pravnih lica.