U cilju utvrđivanja odgovarajuće organizacije  i prduzimanja mera potrebnih za uspešno sprovođenje mera zaštite od požara Ministarstvo unutrašnjih poslova vrši kategorizaciju, a na osnovu Uredbe o razvrstavanju objekata, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara.

Na osnovu gore navedene uredbe svako pravno lice može samo za sebe prepoznati kategoriju kojoj pripada i u skladu s tim preduzeti mere propisane zakonom.