Poslodavac se ne oslobađa odgovornosti prenošenjem svojih ovlašćenja na drugo lice.