Obaveza svakog pravnog lica je da obezbedi odgovarajući broj protivpožarnih aparata u skladu sa površinom prostora koji se štiti i požarnim opterećenjem.