Lekarski pregledi su obavezni za zaposlene koji su raspoređeni na radnim mestima sa povećanim rizikom, kao i za zaposlene koji obavljaju rad sa opremom za rad sa ekranom (rad na račnuaru i sl.) duže od 4 časa dnevno.

Lekarski pregledi su obavezni i za zaposlene čiji je posao prevoz i upvaljanje vozilom, a u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Lekarski pregledi su obavezni i za one zaposlene koji su raspoređeni na onim radnim mestima za koja je Aktom o proceni rizika propisana ova obaveza.